Źródła

Naturalna i krystalicznie czysta woda Cechini Muszyna wydobywana jest w sercu Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Źródła Muszyny od lat słyną ze swych właściwości zdrowotnych - nasza woda posiada znakomity skład mineralny, o wysokiej zawartości magnezu i wapnia, a niskiej sodu. Unikalna kompozycja minerałów i pierwiastków śladowych pozytywnie wpływa na zdrowie i dobre samopoczucie czyniąc z wody Cechini Muszyna doskonałe uzupełnienie codziennej diety.
 
Pozyskując naszą wodę wykorzystujemy podziemne zasoby pierwotnie czystej wody mineralnej, umiejscowione w głębokich warstwach skalnych. Dzięki temu, że nasze odwierty sięgają nawet 180m, woda Cechini Muszyna podlega naturalnemu procesowi filtracji, nasyca się naturalnymi minerałami oraz zyskuje wyjątkową klarowność i unikalny skład. 
 

SKŁAD CHEMICZNY WÓD CECHINI

1. Naturalna Woda Mineralna z odwiertu „JÓZEF”

0,19% szczawa wodorowęglanowo - wapniowo - magnezowa

SKŁADNIKI

 

Kationy-mg/l
wapniowy Ca+ 258,90
magnezowy Mg+ 65,11
sodowy Na+ 27,59
potasowy K+ 6,51
Aniony-mg/l
wodorowęglanowy HCO-3 1239
siarczanowy SO2-4 18,22
chlorkowy CL- 8,20
fluorkowy F- 0,13
SUMA SKŁADNIKÓW MINERALNYCH 1705,28 mg/l

Charakterystyka chemiczna: Woda z odwiertu Józef w Muszynie jest naturalną wodą mineralną zawierającą 1,67 g/L rozpuszczonych składników stałych. Wśród anionów przeważa jon wodorowęglanowy HCO3- - 98,44% miliwali. Wśród kationów przeważa jon wapniowy Ca+2 - 68,22% miliwali oraz jon magnezowy Mg+2 - 25,16% miliwali. Ponadto woda zawiera 4,105mg/L jonu żelazawego Fe+2, oraz 2030 mg/L dwutlenku węgla ( CO2) . Na tej podstawie wodę należy scharakteryzować jako:
0,19% szczawę, wodorowęglanowo-wapniowo-magnezową


2. Naturalna Woda Mineralna z odwiertu „STANISŁAW”

0,23% szczawa wodorowęglanowo - wapniowo, żelazista, manganowa

SKŁADNIKI

 

Kationy-mg/l
wapniowy Ca+ 544,57
magnezowy Mg+ 70,35
sodowy Na+ 17,29
potasowy K+ 5,67
Aniony-mg/l
wodorowęglanowy HCO-3 2035,24
siarczanowy SO2-4 49,19
chlorkowy CL- 6,81
fluorkowy F- 0,17
SUMA SKŁADNIKÓW MINERALNYCH 3377,9 mg/dm3

Charakterystyka chemiczna: Woda z odwiertu STANISŁAW w Muszynie jest wodą mineralną i zawiera 3,31 g/dm3 składników stałych. Wśród anionów przeważa jon wodorowęglanowy HCO3 – 97,02% miliwali. Ponadto zawiera 12,61 mg/ dm3 jonu manganowego Mn +2 oraz 2300 mg/ dm3 dwutlenku węgla CO2. Na tej podstawie wodę należy scharakteryzować jako:
0,23% szczawę wodorowęglanowo-wapniową, żelazistą, manganową.