Powrót

Dlaczego kupować produkty z recyklingu?

Produkcja tworzyw sztucznych gwałtownie wzrosła w ciągu zaledwie kilku dziesięcioleci – z 1,5 mln ton w 1950 r. do 359 mln ton w 2018 r. na całym świecie. Wraz z nią wzrosła też ilość odpadów z tworzyw sztucznych.

 

Ogromna ilość plastiku, która co roku wprowadzana jest na rynek – zaskakuje i niepokoi liczbami. Wiele produktów kupujemy dziś w opakowaniu wytworzonym z plastiku. Ponieważ tworzywo i jego produkcja są stosunkowo tanie – producenci najczęściej wykorzystują opakowania z plastiku, a konsumenci wybierają produkty w plastikowych opakowaniach ze względu na ich atrakcyjną cenę.

Prawdą jest, że aktualnie nie możemy zrezygnować z plastiku. Możemy jednak ograniczyć jego produkcję i wspierać proces recyklingu. Ponowne przetwarzanie tego samego materiału pozwala zaoszczędzić nie tylko materiał (nie produkujemy nowego plastiku), ale także wodę, energię i emisję CO2.

 

Jak wspierać proces odpowiedzialnego gospodarowania odpadami?

Aby nie tworzyć nowego, a przetwarzać należy zacząć proces recyklingu od podstawowej czynności: prawidłowego sortowania odpadów. Jest to wyzwanie oraz test odpowiedzialności – za nasze własne zdrowie, wspólne zdrowie i za planetę. Znając mechanizm działania podstawowych procesów możemy dokonywać ekonomicznych wyborów, ponieważ recykling zaczyna się od nas.

Zgodnie z unijną „hierarchią gospodarki odpadami” najważniejsze są:

  1. Zapobieganie powstawaniu odpadów i ponowne ich wykorzystywanie.
  2. Recykling (a także kompostowanie).
  3. Inne odzyskiwanie (np. spalanie odpadów i wytwarzanie w ten sposób energii – kontrowersyjne w niektórych krajach).
  4. Usuwanie (np. poprzez składowanie – jest to najbardziej szkodliwa opcja zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia).

 

Usuwanie odpadów poprzez składowanie (ad. 4) to najbardziej szkodliwe z rozwiązań. Kraje takie jak: Malta, Cypr, Grecja, Chorwacja, Bułgarii, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Portugalia – składują ponad 50% swoich odpadów. Wynik Polski (składowanie odpadów) to 42% (zgodnie z danymi z roku 2017). Jest to wynik lepszy niż w roku 2016, ale uzyskany dzięki spalarniom…

Poziom recyklingu w niemal wszystkich wyprzedzających nas państwach mieści się w przedziale 40 – 50%. Polska z poziomem recyklingu w wysokości 34% ma tu sporo do nadrobienia w porównaniu do Niemiec (68% odpadów poddają recyklingowi lub kompostowaniu).

Przeciętny mieszkaniec naszego kraju wytwarza rocznie ok. 300 kg śmieci, Holender 600 kg. Ilość śmieci jest pochodną poziomu konsumpcji. Im wyżej rozwinięty kraj, tym większa konsumpcja i większa masa odpadów. W nowoczesnej, zorientowanej na ochronę środowiska gospodarce odpady są źródłem surowców i energii. Celem strategicznym UE jest całkowite wyeliminowanie składowania odpadów komunalnych. Wszystkie tego typu odpady mają być poddawane recyklingowi ewentualnie przetwarzaniu termicznemu z odzyskiem energii cieplnej albo elektrycznej.

 

Do czego ponownie wykorzystać plastik?

Pomijając fakt, że: recykling pozwala przetwarzać ten sam materiał bez konieczności produkcji nowego, istotne jest zdanie sobie sprawy z tego, że przetworzony plastik to materiał produkcyjny. Z poddanego recyklingowi plastiku można wyprodukować, m. in.: opakowania, butelki, pojemniki, odzież, różnego typu folie, zabawki, długopisy, ogrodzenia, powłoki, słupki drogowe, elementy maszyn, ekrany wyciszające, ramy okienne, oleje opałowe, a nawet płyty termoizolacyjne czy meble ogrodowe.

Około:

  •  35 butelek plastikowych jest potrzebnych aby wyprodukować bluzę z polaru,
  • 4500 butelek plastikowych jest potrzebnych aby wykonać trzyosobową ławkę,
  • 5 butelek plastikowych jest potrzebnych aby wyprodukować T-shirt,
  • 35 butelek plastikowych jest potrzebnych aby wyprodukować śpiwór,
  • 36 butelek plastikowych jest potrzebnych aby wyprodukować dywan,

 

Nie zachęcamy do noszenia plastikowych ubrań, ale wskazujemy, że surowiec raz wprowadzony w obieg- może w nim pozostać i wracać do nas w różnej formie. NIe trzeba wciąż „produkować nowego”. Wystarczy odpowiedzialnie „wykorzystywać stare”.

 

 

Recykling to oszczędność i ekonomia

Każdego roku ludzie wyrzucają tyle butelek plastikowych, ile potrzeba do zbudowania wieży o wysokości 28 mln kilometrów, a do oceanów trafia rocznie 8 mln ton tworzyw sztucznych. Ciągle kupujemy, a producenci ciągle produkują … Recykling jest oszczędnością i jest potrzebny. Powinniśmy dążyć do oszczędności oraz wykorzystywać ponownie wyprodukowane materiały. Nie tylko termin „recykling” jest tu istotny. Wraz z recyklingiem istotne jest pojęcie: „gospodarka o obiegu zamkniętym”. Chodzi tu o „model gospodarki cyrkularnej” w której mamy koło, w którym wciąż krążą materiały raz wytworzone. Obieg zamknięty oznacza „krążenie” materiału raz wytworzonego.

Wiedzieliście, że wyprodukowanie 1 tony plastiku przetworzonego (poddanie materiału recyklingowi, a nie wytworzenie nowego plastiku) to redukcja 1,5 tony emisji dwutlenku węgla do atmosfery?

Dla przykładu obrazującego sens recyklingu warto zauważyć, że recykling aluminium pozwala ograniczyć zanieczyszczenie wody o 97% w porównaniu z cyklem produkcji z rudy. Równocześnie oznacza to obniżenie o 95% emisji trujących gazów do atmosfery. Co więcej, przynosi oszczędność ropy naftowej i zużycia energii nawet do 95%. Dzięki recyklingowi jest też mniej wysypisk. Choć bezpośredni koszt wywozu śmieci na składowisko jest tańszy niż ich przetwarzanie, to jednak faktyczne wydatki związane z utrzymywaniem składowisk, ograniczaniem ich wpływu na środowisko i rekultywację przyległych do nich obszarów są znacznie wyższe.

 

Jeżeli możecie – pomagajcie recyklingowi zmieniać świat na lepsze. Pamiętajcie, że to nasza wspólna gospodarność i odpowiedzialność za środowisko pomagają nam wspólnie cieszyć się pięknem natury i życiem.